logo    OPRAVY ELEKTRONIKY + E-shop  Mobil : 0907 141 657    

Obchodné podmienky e-shop
Obchodné podmienky

 

 

Meno firmy (prevádzkovateľ)  : Ivan Škvareniak
 
Adresa a sídlo firmy  :
Ivan Škvareniak
Tulská 2461/29
960 01 Zvolen
Slovakia
 
IČO: 40 67 68 46

DIČ: 10 71 20 89 85
 
Tel.: 0907 141 657

Mail : skvareniak@opravy-tv-zvolen.sk

 
Číslo účtu : 0402902613/0900
IBAN : SK80 0900 0000 0004 0290 2613                  

 

Pretože sa jedná väčšinou o bazárové produkty podmienky predaja si môžeme upresniť individuálne pre každý produkt.

Ak nie je dohodnuté inak platia tieto podmienky .

Všetky dosky ktoré mám na sklade či už používané  alebo nové sú 100% funkčné a odskúšané. Väčšinou pochádzajú z TV s vadným (rozbitým ) panelom, ktoré sa neoplatilo zákazníkovi opravovať.

Stačí mi na môj e-mail

skvareniak@opravy-tv-zvolen.sk

napísať o ktorý dial máte záujem, a ja vám odpíšem v akom stave je ,poprípade z akého TV pochádza .Napíšem vám aj celkovú cenu tovaru spolu s poštovným a balným. Na cene niektorých produktov sa môžeme aj dohodnúť, ak je niekde v inom obchode nižšia, alebo ak kupujete viacej produktov.

Pretože sa jedná väčšinou o špeciálne diely a súčiastky, tieto neberiem späť pokiaľ zle diagnostikujete závadu, alebo ich znehodnotíte neodbornou manipuláciou. Ak dosku kupuje súkromná osoba – amatérsky opravár, laik ,ktorý nemá oprávnenie vykonávať opravy takýchto zariadení , takúto dosku neberiem späť v žiadnom prípade.

Dobre si prezrite na obrázku diel ktorý kupujete, hlavne konektory zapojenia, číslo dielu. Môžem Vám na požiadanie zaslať aj ďalšie obrázky. Väčšina  z predávaných dielov sa nedá vyskúšať jednoduchým zapojením na el. prúd, alebo vizuálne. Potrebujú špeciálne zapojenie na ich odskúšanie a diagnostikovanie .Je potreba vynaložiť veľa času a prostriedkov na ich odskúšanie . Takže ešte raz opakujem, že súčiastky neberiem späť, ak zle diagnostikujete závadu, alebo súčiastku znehodnotíte neodbornou manipuláciou...

Záruka na nový tovar je 6 mesiacov (ak nie je uvedené inak).Záruka na starší ,používaný tovar je tovar je  3 mesiace (ak nie je uvedené inak) .Záruka  začína plynúť dňom nasledujúcim od prevzatia tovaru. Ak bol tovar v záručnej oprave tak sa záruka predlžuje o túto dobu. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou súčiastky pri správnom používaní a zapojení. Pre uznanie záruky je vyžadovaná montáž náhradných dielov a súčiastok odbornou firmou (servisom).

Ak je tovar poškodený, alebo inak znehodnotený ,nespĺňa dohodnuté vlastnosti, môže kupujúci tento tovar reklamovať. Bezodkladne po zistení nedostatkov kontaktuje predávajúceho .

Pre vrátenie tovaru vypíše reklamačný list, ktorý sa dá stiahnuť tu v sekcii download, a pošle ho spolu s tovarom , kópiou faktúry (dodacieho listu) na hore uvedenú adresu firmy. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Pri preprave musí byť tovar dostatočne zabalený (najlepšie v pôvodnom balení ) , aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu . Ak tovar príde  poškodený vinou nedostatočného zabalenia, nebude akceptovaná reklamácia.

Ja Vám po prevzatí tovaru , jeho diagnostike, spätne oznámim spôsob vybavenia. To znamená či sa diel opraví , vymení za nový, alebo Vám vrátim peniaze. Reklamácie sú u mňa vybavované  bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa  nedohodneme na dlhšej lehote (napríklad pri objednávaní súčiastky s dlhším termínom dodania). Po uplynutí tejto lehoty máte  rovnaké práva, ako kedy sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá  odstrániť. Tovar s poškodenou bezpečnostnou plombou, zásahom , spájkovaním, nemožno vrátiť, ani reklamovať. Pokiaľ sa zistí že tovar je poškodený neodbornou manipuláciou , zapojením alebo iným poškodením zo strany kupujúceho , bude mu účtovaná suma za kontrolu , prípadne za opravu dielu.

Ochrana osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie vašej zásielky.

Prístup registrovaného kupujúceho obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

Tieto podmienky sa stále upravujú a vyvíjajú k spokojnosti zákazníka a predajcu. Tak že ak sa chcete na niečo spýtať, alebo máte nejaký nápad  na zlepšenie, budem rád keď mi napíšete, alebo zavoláte na uvedený e-mail a tel.číslo.

MmFlZjU2Z