logo    OPRAVY ELEKTRONIKY + E-shop  Mobil : 0907 141 657    

Základné ustanovenia - opravy
  • Doba záruky  na opravu je stanovená podľa § 654 ods.1 Občianskeho zákonníka (ak nie je uvedené inak ). Vzťahuje sa iba na opravenú časť, alebo obvod (ak nie je uvedené inak) . Na vymenené súčiastky je záruka 3 mesiace a viac. Podľa toho o aké súčiastky sa jedná. Pri vyskytnutí sa inej chyby , záruka neplatí.
  • Po dohode so zákazníkom sa dá doba záruky predĺžiť.
  • Reklamáciu nemožno uznať po uplynutí záručnej doby , bez predloženia faktúry o prevedení opravy , pri porušení plomby, alebo pri akomkoľvek zásahu inej osoby.
  • Ak chcete odviesť a doviesť zariadenie v záručnej dobe do opravy ,táto cesta bude spoplatnená podľa aktuálneho cenníka aj vtedy, ak pri oprave nebola účtovaná.
  • Ak si zákazník nevyzdvihne zariadenie do jedného mesiaca po ukončení opravy , je povinný zaplatiť skladné podľa § 656 ods.1 Občianskeho zákonníka  vo výške 1€ za každý deň po tomto termíne.
  • Súčiastky ktoré mením pri oprave nevydávam, nakoľko musia byť zlikvidované ekologicky . Môžu byť vydané zákazníkovi na požiadanie. Zákazník je povinný tieto súčiastky ekologicky zlikvidovať (odniesť na zberný dvor  elektro odpadu ) . V žiadnom prípade elektro odpad nevhadzujte do smetných nádob.
  • Zariadenia nevyzdvihnuté do 6 mesiacov po vykonaní opravy budú podľa § 656 ods.2 Občianskeho zákonníka predané, a z výťažku uspokojené náklady na opravu a skladovanie.

 

Tel.: 0907 141 657

E-mail.:

skvareniak@opravy-tv-zvolen.sk

NDJjMjE0