logo    OPRAVY ELEKTRONIKY + E-shop  VŽDY NAJNIŽŠIE CENY   Tel.: 0907 141 657 Ak je cena v inom obchode nižšia dá sa dohodnúť .  

Základné ustanovenia
  • Záruka na opravu je 6 mesiacov podľa § 654 ods.1 Občianskeho zákonníka. Vzťahuje sa iba na opravenú časť alebo obvod. Na vymenené súčiastky je záruka 3 mesiace a viac. Podľa toho o aké súčiastky sa jedná. Pri vyskytnutí sa inej chyby záruka neplatí.
  • Po dohode so zákazníkom sa dá doba záruky predĺžiť. Na niektoré opravy je u mňa záruka 1-2 roky.
  • Reklamáciu nemožno uznať po uplynutí záručnej doby , bez predloženia faktúry o prevedení opravy , pri porušení plomby alebo pri akomkoľvek zásahu inej osoby.
  • Ak chcete odviesť a doviesť zariadenie v záručnej dobe do opravy ,táto cesta bude spoplatnená podľa aktuálneho cenníka aj vtedy ak pri oprave nebola účtovaná.
  • Ak si zákazník nevyzdvihne zariadenie do jedného mesiaca po ukončení opravy , je povinný zaplatiť skladné podľa § 656 ods.1 Občianskeho zákonníka  vo výške 0,33€ za každý deň po tomto termíne.
  • Súčiastky ktoré mením pri oprave nevydávam, nakoľko musia byť zlikvidované ekologicky . Môžu byť vydané zákazníkovi na požiadanie. Zákazník je povinný tieto súčiastky ekologicky zlikvidovať (odniesť na zberný dvor  elektro odpadu ) . V žiadnom prípade elektro odpad nevhadzujte do smetných nádob.
  • Zariadenia nevyzdvihnuté do 6 mesiacov po vykonaní opravy budú podľa § 656 ods.2 Občianskeho zákonníka predané a z výťažku uspokojené náklady na opravu a skladovanie.

 

Tel.: 0907 141 657

E-mail.: skvareniak@zoznam.sk

Mzc0NGFjZW